LUFTFARTØYVERNSENTER PÅ KJELLER

Kjeller flyhistoriske kulturpark(KFK) har tatt initiativ til et Luftfartøyvernsenter på Kjeller. Kjellermiljøet opererer i dag 25 veteranfly som er tilgjengelig for offentligheten. Bl.a. en Tiger Moth som er bygget på Kjeller før 2. verdenskrig. Initiativet er inspirert av Fartøyvernet for skip, hvor Stortinget har pekt ut 3 nasjonale fartøyvernsentre for å ta vare på kystkulturen og kunnskap om å bygge og drifte gamle båter.

Planen om et Luftfartøyvernsenter er styrket gjennom Riksantikvarens forslag om fredning av Kjeller flyplass, som ble fremmet i høst.

  • Kjeller flyplass utgjør et meget verdifullt kulturmiljø og som viser viktig samferdsels – , teknologisk – , sikkerhetspolitisk – og militærhistorie. Ved Kjeller flyplass kan en følge utviklingen fra de første flyforsøkene , og gjennom alle tekniske, politiske og organisatoriske endringer i norsk militær flygning fra 1912, til dagens høyteknologiske virksomhet. Kjeller flyplass er med sin kontinuerlige drift siden tidlig 1900 – tall og høye alder en av verdens eldste flyplasser, skriver Riksantikvaren i fredningsforslaget.

Kommunestyret i Skedsmo har også bevilget midler til utredning av slikt senter på Kjeller i samarbeid med KFK.

Årlig møter over 15.000 personer opp på Flydagen på Kjeller i mai hvor en viktig del av programmet er oppvisning av veteranflyene. Fast gjest er også Dakota Norway som hører hjemme i Sandefjord.

Kjeller er et naturlig sted for et nasjonalt Luftfartøyvernsenter. Her ble de første norske flyvningene foretatt i 1912 og på Kjeller ble det bygget over 160 fly frem til 2. verdenskrig. I følge Finn Terje Skyrud, som er styreleder i KFK, er det dessuten viktig å formalisere det operative miljøet som utgjør mange ildsjeler på Kjeller og andre flyplasser. Han understreker også at det er viktig med kontinuitet i pilotutdanningen og kompetansen innen teknisk vedlikehold for å kunne ta vare på dette miljøet.

Et Luftfartøyvernsenter på Kjeller vil bli et supplement til de statiske flysamlingene, som bl.a. finnes på Gardermoen og i Bodø. Kjellers styrke er den sentrale plasseringen i forhold til stor-Oslo med en befolkning på nærmere 2 mill. Et Luftfartøyvernsenter kan utvikle seg til en stor attraksjon i Oslo-området. Forbildet er Shuttleworth Collection på Old Warden i England. www.shuttleworth.org