TEAMBUILDING

Teambuilding, eller lagbygging på norsk, gjelder arrangementer som med sitt innhold tar sikte på knytte sterke bånd mellom deltagerne. Det pedagogiske aspektet ved teambuilding gjør dette til en av de mest krevende arrangementene å gjennomføre. Det er derfor anbefalt å benytte seg av en profesjonell arrangør.
Teambuilding er et nyttig verktøy for bedrifter eller organisasjoner som krever et godt samspill mellom de ansatte. Kjernen i slike arrangement er å bygge relasjoner mennesker i mellom i andre omgivelser enn de vanligvis møtes i.
De forskjellige inntrykk og erfaringer som deltagerne sitter igjen med etter arrangementet avgjør om arrangementet har vært vellykket eller ikke.
Et godt teambuildingarrangement.
Gjennomføringen av selve arrangementet avhenger blant annet av hvor mange deltagere som skal være med, varigheten, beliggenheten (sjø eller fjell, sommer eller vinter), den fysiske terskelen for deltagerne osv.
Det viktigste er at deltageren ved arrangementets slutt skal sitte igjen med følelse av å ha lært noe, både om seg selv og sine kolleger.
Huskeliste.
Aktiviteten/arrangementet bør foregå i fremmede omgivelser – deltagerne møtes på et annet plan enn det normale, både fysisk og psykisk.
Deltagerne må ledes gjennom aktiviteten, bli utfordret – men allikevel stå fritt til å ta lagvise avgjørelser.
Det skal hele tiden appelleres til samspillet deltagerne mellom. Fysiske, lagbaserte idretter eller aktiviteter styrker samholdet. Teoretiske oppgaver og fysiske aktiviteter avvikler hverandre og skaper en helhet i arrangementet.
Evaluering av arrangementet – både under og etter.